Проекти

  Петък, 07 Април 2017 06:16

  Публична изява - Коледа е!

  Коледните и новогодишни празници несъмнено даряват на всички нас еуфорично настроение. Коледа е любим празник на всички малки и пораснали деца. Групата «Училищно радио» излъчи на 19.12.2016 г. празнично радиопредаване по случай Коледа. Момичетата бяха подготвили различни материали за коледната елха и Дядо Коледа като прекрасно съчетание между интересна информация и легенди. Под формата на забавна приказка, написана от всички, запознаха слушателите с обичаите по цял свят. Най-интересната част обаче беше интервюто с г-ца Миткова - Директор на ОУ «Васил Левски». Всяко момиче от групата беше подготвило въпроси, които да зададе. През седмицата имаше музикални поздрави, които повдигнаха коледното настроение…
  От началото на месец ноември (02.11.2017 г.) в ОУ „Васил Левски“ стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Чрез работата по проекта ще се подпомагат два основни типа занимания: извънкласни дейности в различни области по интереси, както и допълнителна подготовка за ученици с определени образователни затруднения. За проект „Твоят час“ би могло да се каже, че е проектът на възможностите. От една страна, е възможност за…
  Сряда, 09 Ноември 2016 12:12

  Групи за занимания по интереси

  1. Да танцуваме заедно Категория сценични и танцови изкуства с ученици от ІІ - VІІІ клас. Брой ученици - 13. Ръководител - Милена Антонова 2. Училищно радио Категория изкуство с ученици от ІV - VІ клас. Брой ученици - 8. Ръководител - Стефка Колева 3. Краезнание с ученици от І - ІV клас. Брой ученици - 15. Ръководител - Магдалина Груева
  1. Кривописанки - правописанки Категория български език и литература за ученици от ІІ - ІV клас. Брой на учениците - 7. Ръководител: Йонета Кръстева 2. Математика Категория математика за ученици от ІІ - ІV клас. Брой на учениците - 6. Ръководител: Михаил Михайлов 3. Математиката - важна и трудна Категория математика за ученици от V - VІІ клас. Брой на учениците - 8. Ръководител: Бонка Пенкова
  Събота, 05 Ноември 2016 09:35

  Състав на съвет „Твоят час“

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СЕЛО БОРИМА ЗАПОВЕД №32 25 октомври 2016 година На основание чл.259, ал. 1 и чл.258, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 31 от Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза І“ УТВЪРЖДАВАМ: съставът на съвет „Твоят час“, който ще работи по проекта, на брой 7, както следва: Председател: Теменуга Дулева Дишева – старши учител Секретар: Тонка Найденова Стаевска (представител на Община Троян) и директор на ДГ „Дъга“ в с.…

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.