Учителски колектив

  • Иванка Иванова Миткова - директор, магистър със специалност българска филология, II ПКС

  Педагогически персонал:

  • Веселина Илиева Йонкова -  учител в начален етап
  • Михаил Йотов Михайлов - старши учител в начален етап
  • Йонета Георгиева Кръстева - старши учител в начален етап
  • Теменуга Дулева Дишева - старши учител в начален етап
  • Милена Петрова Антонова - старши учител в прогимназиален етап по български език и литература
  • Марияна Петрова Станчева - старши учител по английски език, V ПКС
  • Елмира Младенова Иванова - старши учител в прогимназиален етап по математика и компютърно моделиране и информационни технологии
  • Зорница Иларионова Стоянова - старши учител в прогимназиален етап по природни науки, IV ПКС
  • Стефка Колева Колева - старши учител в прогимназиален етап по обществени науки и религия
  • Златин Константинов Костов - старши учител по физическо възпитание и спорт, ІV ПКС

  Административен персонал:

  • Маргарита Керембова - счетоводител

    

   

  Още в тази категория: « Отличия Материална база »
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.