Проекти

  Понеделник, 26 Май 2014 10:40

  Училището е самият ни живот

  Училището е място, където детето не само се готви за живот.Училището е самия живот. Образователнo - възпитателният процес в ОУ „Васил Левски“ – с. Борима е организиран и се провежда при целодневен режим на обучение, в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Благодарение на проекта, през последните две години в училището бе дообновена материалната база. Следобедните занимания се провеждат в приветливи, модерно обзаведени класни стаи. Самоподготовката и заниманията по интереси се организират съобразно изискванията за целодневно обучение и потребностите…
  Понеделник, 02 Декември 2013 16:35

  Един ден в ОУ „Васил Левски“ - село Борима

  Топъл есенен ден. Слънцето огрява широкия подреден училищен двор. Ехти весел детски смях. Учебните часове са приключили. Учениците от начален етап са излезли от училищния стол, където са се нахранили с вкусната топла храна, приготвена от дългогодишната готвачка леля Пенка. Трябва да отбележим със задоволство, че храната е приготвена по всички изисквания за здравословно хранене на децата и учениците. Всички са на комбинираната катерушка, монтирана в двора специално за тях. Те се пързалят, състезават се и се забавляват. Отдъхват и спортуват. След малко песента на електронния звънец приканва децата да влязат в стаята, която е обзаведена за часовете по самоподготовка.…
  Всички вече са убедени в това. Полуинтернатните групи (ПИГ) помагат на учителите, тъй като учениците имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание, не само от преподаване. Целодневното обучение е удобство и за родителите и е важна част от израстването на децата като личности. Най-добре това се постига с една от възпитателските дейности - формиране на социални умения у учениците и възможност за самоизява. При целодневната организация на учебния процес в ОУ „Васил Левски“ с. Борима голямото предизвикателство е за възпитателите. Да организираш самоподготовката на голяма група деца от четири различни класа, съвсем не е лека задача, тъй като родителите и…
  За втора учебна година в ОУ „Васил Левски" – с. Борима продължава работата по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "Развитие на човешките ресурси". В училището са сформирани две сборни полуинтернатни групи (една в начален етап с 32 ученика и една в прогимназиален етап с 29 ученика), в които децата получават подготовка от квалифицирани възпитатели. Организирането на дневния режим позволява да се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на учениците. Със средства от проекта се поевтинява обедното хранене на всички ученици, включени в целодневната…
  Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. (www.allday.mon.bg) Целева група: ученици от І – VІІІ клас, 56 на брой, включени в две сборни полуинтернатни групи (една в начален етап и една в прогимназиален етап); учители/ възпитатели и служители в училището. Продължителност на проекта: 35 месеца (01.01.2012 – 31.10.2014).Финансиране: 427 лв. за един ученик, включен в целодневната организация за 1 година (съгласно Постановление №84 от 2009 г. на Министерски съвет). Допустими разходи: за възнаграждения и осигурителни…

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.