Постижения

  Постижения на ученици през учебната 2013 – 2014 година Второ място в областното състезание по шахмат на отбора VІІІ – Х клас и първо място в общината (Цеко Киров и Ваня Дамянова от VІІІ клас, Младен Милев и Мишел Дудев от VІІ клас); Второ място за отбора по тенис на маса в общинското състезание; Рейхан Ахимова от ІV клас, класирала се за областен кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“; Призови места в „Дни на талантите“ в гр. Троян: Александър…
  Постижения на ученици през 2012 – 2013 учебна година: Първо място в областното състезание по шахмат на отбора V-VІІІ клас (Али Толев и Радостина Калчева – VІІІ клас, Айхан Велишов – VІІ клас и Младен Милев – VІ клас); Петя Милчева ІV клас, класирала се за областен кръг на олимпиадата по математика; Веселина Моева, Доника Испирска и Хернан Хаджиев ІV клас, класирали се за областен кръг на интердисциплинарното състезание „Аз мога“; Призови места в „Дни на талантите“ в Троян: І,…
  Областни първенци в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" (Айсун Шалганов, Даниел Дамянов и Тихомир Методиев от VІІІ клас, Джансел Шалганова, Радостина Калчева и Иван Минков от VІІ клас); Шахмат VІІІ-Х клас – 1 място в областното състезание и много добро представяне в зоналния кръг (Айсун Шалганов VІІІ кл., Иван Минков и Радостина Калчева VІІ кл., Сунай Емилов VІ кл. и Младен Милев V кл.); Шахмат V-VІІ клас – общински първенец и втори в областното състезание; Първо място…
  Областни първенци в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" Четвърто място прогимназиален етап в състезанието по проект „Въглеродни детективи – Европа" Шахмат VІІІ-Х клас – общински първенец и втори в областното състезание Шахмат V-VІІ клас – общински първенец и трети в областното състезание Второ място в общинското състезание по футбол „Пламъчета сини" ІІІ-ІV клас Второ място в общинското състезание по безопасност на движението по пътищата Второ място в общинското състезание по тенис на маса Класирани ученици от VІІ…
  Футболният отбор от 3-4 клас – общински първенец и трети в областното състезание. Отборът по шахмат 5-7 клас – общински първенец и втори в областното състезание. Тенис на маса: отборът се класира на трето място в общинското състезание. Трето място за Михаил Моев от 4 клас в Коледно математическо състезание. Класирани ученици от 6 клас за областния кръг на олимпиадите по география и икономика и история и цивилизация.Участие на ученици от 3 клас в областен кръг на интерактивното състезание "Знам…
  Страница 1 от 2
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.