Новини

  Ден като другите. Но не съвсем. България скърби за тебе, Дяконе! Бесило, бяла риза и перчем – като светкавица пронизват мрака. За кой ли път във лъвския ти скок днес търсим жадно смисъл и опора… А ти ни даде простичък урок – до смърт да си останем честни хора. Минута за поклон. Да помълчим. Най-святата минута във живота ни. Поклон пред теб, Апостоле!
  Апостолът на свободата! Няма българин, който да не се прекланя пред делото на този велик човек. Това направихме и ние с учениците от I, II и III клас на ОУ „Васил Левски“ – с. Борима. На 14 февруари 2024 г. се проведоха проектни дейности под надслов „Поклон пред делото на Васил Левски“, патрон на училището. Денят започна с презентация, в която бе описан и онагледен подробно животът на Левски. Учениците гледаха с интерес и след това всеки изказа впечатлението си от динамичния и изпълнен с трудности живот на Апостола. Музикален фон на презентацията беше любима песен на учениците, която те…
  На 13 февруари 2024 г. в III клас г-жа Йонета Кръстева проведе открит урок по Човекът и обществото на тема: „Хановете на Дунавска България. Упражнение“. На него присъстваха учители от начален и прогимназиален етап в нашето училище. Класът беше разделен на 4 групи. Всяка група трябваше да опише определен хан, като следва последователността: кога и къде е живял; делата, с които се е прославил; наследството, което е оставил. Първа група - за хан Аспарух, втора – за хан Тервел, трета – за хан Крум и четвърта – за хан Омуртаг. Даваше се възможност на групите да допълнят, ако знаят нещо…
  На 20.12.2023 г. в слятата паралелка I/II клас се проведе открит урок по математика на тема: I клас - „Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване“ II клас - „Обиколка на геометрични фигури“ В началото на часа учениците от първи клас показаха знанията си, свързани с едноцифрените и двуцифрените числа до 20 (определяха десетици и единици на дадено число). След това имаха да решат самостоятелно задачи, свързани с бързина и правилен отговор. Чрез събиране и изваждане на числата, първокласниците показаха с каква лекота работят и успяха да решат всички задачи, дори предвидените за домашна работа. За втори клас…
  На 20.12.2023 година в пети клас г-жа Милена Антонова проведе един по-различен урок по литература. На него присъстваха директорът, колеги и двама родители. Урокът започна с припомняне значението на думата фолклор. Класът беше разделен на три групи, които имаха за домашна работа да открият пословици, с които да накарат някого да се труди, да учи повече и да бъде добър. Така в срещането на предвидимост и приключение в учебната ситуация се откриват възможностите за личностното формиране на ученика чрез провокиране на най-същностното от неговата бъдеща социалност – способността да общува с различното. Голям интерес предизвика играта „Познай края на пословиците“…
  Страница 1 от 38
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.