Обществен съвет

    Вече е факт общественият съвет към училището. Със заповед №72/09.11.2016 г. директорът Иванка Миткова определи членовете на обществения съвет, които са избрани на обща родителска среща (чл.266, ал.2 от ЗПУО). 1. Цветомира Нейчева Раева 2. Сафие Реджепова Такалова 3. Февзие Байрямова Кехайова 4. Мариана Милкова Тургенева 5. Бисерка Миленова Петрова Резервни членове: 1. Грета Андрианова Тодорова 2. Айлин Кеазимова Карагьозова - Такалова 3. Елена Георгиева Вълчева Промяна в състава на Обществения съвет (Заповед №31/16.10.2020 г. на директора на ОУ "Васил Левски" - с. Борима): 1. Мариана Милкова Тургенева - председател 2. Гергана Трифонова Василева - секретар 3. Февзие Байрямова Кехайова…
    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.