Петък, 22 Декември 2023 15:05

  Открит урок по математика в I и II клас

  На 20.12.2023 г. в слятата паралелка I/II клас се проведе открит урок по математика на тема:

  I клас - „Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване“

  II клас - „Обиколка на геометрични фигури“

  В началото на часа учениците от първи клас показаха знанията си, свързани с едноцифрените и двуцифрените числа до 20 (определяха десетици и единици на дадено число).  След това имаха да решат самостоятелно задачи, свързани с бързина и правилен отговор.

  Чрез събиране и изваждане на числата, първокласниците показаха с каква лекота работят и успяха да решат всички задачи, дори предвидените за домашна работа.

  За втори клас часът започна с въпроси, свързани с геометричните фигури, които познават, как се намират обиколките им и какви триъгълници познават според дължината на страните им.

  За една от задачите учениците бяха разделени на 3 екипа и трябваше да намерят обиколката на дадената им фигура.

  Намираха и измерваха дължина на страни на триъгълници, правоъгълник и квадрат.

  Всеки второкласник имаше възможността да излезе на дъската и да реши пример от последната задача от урока в учебника и да намери неизвестно събираемо.

  Работата в слята паралелка е предизвикателство с положителни емоции и всички знаят, че независимо от това, че едните са първи, а другите втори клас - всички сме едно цяло и работим задружно.

   

  Веселина Йонкова – учител в начален етап, класен ръководител на I/II клас

  Галерия със снимки

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.