Петък, 22 Декември 2023 14:54

  Открит урок по литература на тема: "Фолклорни представи за света и за човека"

  На 20.12.2023 година в пети клас г-жа Милена Антонова проведе един по-различен урок по литература. На него присъстваха директорът, колеги и двама родители.

  Урокът започна с припомняне значението на думата фолклор. Класът беше разделен на три групи, които имаха за домашна работа да открият пословици,  с които да накарат някого да се труди, да учи повече и да бъде добър. Така в срещането на предвидимост и приключение в учебната ситуация се откриват възможностите за личностното формиране на ученика чрез провокиране на най-същностното от неговата бъдеща социалност способността да общува с различното.

  Голям интерес предизвика играта „Познай края на пословиците“ и „Подреди думите в пословица“. Надпреварата между групите повдигна въодушевлението и за да успокоим страстите учениците се запознаха с понятието гатанка. В състезанието „Най-бързият печели“ учениците отгатваха гатанки. За награда на най-добрите трябваше да намерят своите Коледни пожелания, скрити в буквословица.

  Урокът премина с голямо въодушевление и силни емоции. Но най-важното е, че учениците показаха знания и интерес към народното творчество. За мен беше огромно удовлетворение да разбера, че има ученици, които четат книги.

   

   Милена Антонова – старши учител по български език и литература

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.