Понеделник, 19 Февруари 2024 08:14

  Открит урок по Човекът и обществото в 3 клас - вътрешноинституционална квалификация

  На 13 февруари 2024 г. в III клас г-жа Йонета Кръстева проведе открит урок по Човекът и обществото на тема: „Хановете на Дунавска България. Упражнение“.  На него присъстваха учители от начален и прогимназиален етап в нашето училище.   

  Класът беше разделен на 4 групи. Всяка група трябваше да опише определен хан, като следва последователността: кога и къде е живял; делата, с които се е прославил; наследството, което е оставил. Първа група - за хан Аспарух, втора – за хан Тервел, трета – за хан Крум и четвърта – за хан Омуртаг. Даваше се възможност на групите да допълнят, ако знаят нещо за хана от противниковата група. Учениците бяха се подготвили много добре и успешно представиха своите знания.

  Всички активно се включиха в попълване на кръстословицата на дъската, която включваше исторически факти за нашите предци, исторически термини, които бяха учени в предходните уроци и хановете на новата държава.

  Последва прочит на извадка от Крумовите закони като учениците трябваше да познаят на кого са тези думи и за какво са предназначени.

  Интерес и ентусиазъм обзе учениците при следващото предизвикателство. Разделиха се на два отбора и всеки отбор трябваше да попълни името на владетеля на Дунавска България в изречението, което свързва с него. Изреченията бяха четири – за всеки от описаните ханове. Изискваше се кратко време и вярно попълване.

  Накрая работиха в помагалото с работни листи  - „Образуване на Дунавска България. Държава и общество“.

  Урокът премина успешно и интересно за учениците. Удовлетвори ме това, че постъпиха отговорно към предварително поставената задача за проучване и всички се постараха максимално да покажат на какво са способни.

   

   Йонета Кръстева – старши учител на III клас

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.