Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

  Вторник, 26 Май 2015 09:51

  Учим и творим

  От 2007 година ОУ „Васил Левски“ село Борима се утвърди като средищно училище с водене на успешна политика за модернизиране. През 2012 г. се включи в реализирането на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Въвеждането на целодневна организация в учебния процес е потребност, предизвикана от динамичните обществени процеси и високите изисквания на обществото към учителите. Създават се благоприятни условия за повишаване ефективността на обучението и гарантиране качественото усвояване на ключови компетентности и социални умения у учениците. Благодарение на проекта се дообнови…
  Понеделник, 03 Ноември 2014 14:09

  Трудно начало ...

  От 9 януари 2012 г. ОУ „Васил Левски“ - с. Борима като средищно училище се включи в проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ . Бяха създадени условия за повишаване качеството на образователно - възпитателния процес в училището, промяна във взаимоотношенията учител – ученик – родител. Осигуриха се възможности за общуване, опазване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности. Началото бе трудно. Родители и ученици се отнасяха с недоверие и притеснение: „Как децата ще стоят по цял ден…
  Понеделник, 26 Май 2014 10:40

  Училището е самият ни живот

  Училището е място, където детето не само се готви за живот.Училището е самия живот. Образователнo - възпитателният процес в ОУ „Васил Левски“ – с. Борима е организиран и се провежда при целодневен режим на обучение, в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Благодарение на проекта, през последните две години в училището бе дообновена материалната база. Следобедните занимания се провеждат в приветливи, модерно обзаведени класни стаи. Самоподготовката и заниманията по интереси се организират съобразно изискванията за целодневно обучение и потребностите…
  Понеделник, 02 Декември 2013 16:35

  Един ден в ОУ „Васил Левски“ - село Борима

  Топъл есенен ден. Слънцето огрява широкия подреден училищен двор. Ехти весел детски смях. Учебните часове са приключили. Учениците от начален етап са излезли от училищния стол, където са се нахранили с вкусната топла храна, приготвена от дългогодишната готвачка леля Пенка. Трябва да отбележим със задоволство, че храната е приготвена по всички изисквания за здравословно хранене на децата и учениците. Всички са на комбинираната катерушка, монтирана в двора специално за тях. Те се пързалят, състезават се и се забавляват. Отдъхват и спортуват. След малко песента на електронния звънец приканва децата да влязат в стаята, която е обзаведена за часовете по самоподготовка.…
  Всички вече са убедени в това. Полуинтернатните групи (ПИГ) помагат на учителите, тъй като учениците имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание, не само от преподаване. Целодневното обучение е удобство и за родителите и е важна част от израстването на децата като личности. Най-добре това се постига с една от възпитателските дейности - формиране на социални умения у учениците и възможност за самоизява. При целодневната организация на учебния процес в ОУ „Васил Левски“ с. Борима голямото предизвикателство е за възпитателите. Да организираш самоподготовката на голяма група деца от четири различни класа, съвсем не е лека задача, тъй като родителите и…
  Страница 1 от 2

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.