За организиране подготовката и честването на 125–годишния юбилей

    За организиране подготовката и честването на 125–годишния юбилей проект по Национална програма "Училището – територия на учениците", модул "Ритуализация на училищния живот" на стойност 2000 лв., от които 1600 лв. от МОН и 400 лв. собствен принос. Закупи се ново училищно знаме, изработиха се юбилейни значки и рекламни материали, организираха се различни състезания и конкурси за учениците, както и тържествен концерт. 2009 г.

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.