Четвъртък, 05 Януари 2023 10:04

    Национална телефонна линия за деца 116 111

    Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно, 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите "Закрила на детето" в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.