Петък, 17 Февруари 2023 07:51

    Вътрешноинституционална квалификация - открит урок по човекът и природата в V клас

    На 08.02.2023 г. по плана за квалификационната дейност през учебната 2022 – 2023 година, с учениците от 5 клас беше проведен дигитален открит урок по човекът и природата в V клас на тема „Клетка“ от г – жа Зорница Стоянова. Урокът е изцяло с дигитално интерактивно учебно съдържание създаден с платформата „Дигитална раница” и е разработен от учителя. Дигиталните уроци позволяват на учениците по–лесно да преминават през теоретичните знания чрез различни 3D видео фрагменти, редактор за упражнения, прикачени линкове и още други възможности. Вземат активно участие в тях и дават идеи. Учениците разгледаха устройството на клетката, сравняваха растителна и животинска чрез редактора за упражнения. Успяха да разгледат предядрена и същинскоядрена клетка в 3D формат и сами откриха приликите и разликите между тях. Учениците работиха с интерес и желание. Най–интересното предизвикателство за тях беше поставената задача от учителя, чрез интерактивната мултимедия да нарисуват клетка. Това бе нещо ново за тях, но забавно и интересно. В края на часа с помощта на пластилин и моделин изработиха макет на растителна клетка.

    Така неусетно премина един дигитален урок, изпълнен с предизвикателства за учениците, но и интересен за гостите – учители и родители на петокласници.

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.