Сряда, 09 Ноември 2016 11:27

  Създаден е обществен съвет към ОУ "Васил Левски" с. Борима

  Вече е факт общественият съвет към училището.

  Със заповед №72/09.11.2016 г. директорът Иванка Миткова определи членовете на обществения съвет, които са избрани на обща родителска среща (чл.266, ал.2 от ЗПУО).

  1. Цветомира Нейчева Раева

  2. Сафие Реджепова Такалова

  3. Февзие Байрямова Кехайова

  4. Мариана Милкова Тургенева

  5. Бисерка Миленова Петрова

   

  Резервни членове:

  1. Грета Андрианова Тодорова

  2. Айлин Кеазимова Карагьозова - Такалова

  3. Елена Георгиева Вълчева

   

  Промяна в състава на Обществения съвет (Заповед №31/16.10.2020 г. на директора на ОУ "Васил Левски" - с. Борима):

  1. Мариана Милкова Тургенева - председател

  2. Гергана Трифонова Василева - секретар

  3. Февзие Байрямова Кехайова

  4. Цветомира Нейчева Раева

  5. Бисерка Миленова Петрова - Община Троян

   

  Резервни членове:

  1. Грета Андрианова Тодорова

  2. Сание Реджепова Кисьова

  Тереза Георгиева - Община Троян

   

  Избор на нов Обществен съвет за периода 2022 - 2025 година

  Със Заповед № 71 от 07.11.2022 г. директорът на ОУ "Васил Левски" - с. Борима определи поименния състав на Обществения съвет, а именно:

  1. Борислава Любенова Съева - родител

  2. Гергана Трифонова Василева - родител

  3. Тотка Иванова Дачева - родител

  4. Сание Реджепова Кисьова - родител

  5. Бисерка Миленова Петрова - представител на Община Троян

   

  Резервни членове:

  1. Ивелина Димитрова Стафунска - родител

  2. Тереза Георгиева - представител на Община Троян

   

   

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.