Постижения

    На училищния кръг на олимпиадата по география за областния кръг се класираха 3–ма ученика от 5 клас.Отборите по шахмат - общински първенци и втори в областното състезание. Външно оценяване в 4, 5 и 6 клас: 4 клас: Среден бал за училище – 17,68 и 13-то място в област Ловеч от 47 училища; 5 клас: Среден бал за училище - 19,24 и 9–то място в областта от 44 училища; 6 клас: Среден бал за училище – 16,94 и 16–то място в…
    Външно оценяване в 4 и 5 клас: 4 клас: Среден бал за училище -17,04 и 10-то място в област Ловеч от 56 училища; 5 клас: Среден бал за училище – 18,03 и 23-то място в областта. Отборите по гражданска защита и безопасност на движението – общински първенци.Отборът по шахмат 5-7 клас – общински първенец и втори на областното състезание.
    Първо и второ място в областен кръг на олимпиадата по биология – Нина Нейчева и Айрие Велибашева 7 клас. 2006–2007 учебна година. На Националното състезание по биология в гр. Габрово се класираха в първите 20 най-добри биолози от 7 клас в страната. Първо, второ и трето място на Мелис Идризова, Нина Нейчева и Айрие Велибашева от 7 клас в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Трето и пето място за Нина Нейчева и Айрие Велибашева…
    Страница 2 от 2
    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.