Четвъртък, 29 Февруари 2024 15:39

  Открит урок по математика в 5 клас - вътрешноинституционална квалификация

  На 27.02.2024 година в пети клас г-жа Елмира Иванова  проведе открит  урок по математика. На него присъстваха педагогически специалисти от Екипа по ключови компетентности в училището.  

  Урокът беше по-различен - протече под формата на математическо състезание. За целта класът беше разделен на два отбора, на които бяха раздадени работни листи.

  Учениците трябваше да решават отборно зададените задачи, да работят точно и бързо.

  Повече от задачите бяха с практическа насоченост, като  целта на преподавателя беше да видят петокласниците мястото на математиката в реалния живот.

  Урокът премина с голямо въодушевление и силни емоции. Но най-важното е, че учениците показаха знания, умения при решаване на задачи от десетични дроби и интерес към математиката.

   

  Елмира Иванова – старши учител в прогимназиален етап по математика

   

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.