Петък, 24 Февруари 2023 07:56

    Открит урок по математика - вътрешноинституционална квалификация

    На 22.02.2023 г. по плана за квалификационната дейност през учебната 2022-2023 година, с учениците от 2 клас бе проведен открит урок по математика на тема: „Деление с числото 10“ от г-жа Йонета Кръстева. Присъстваха директорът, началните учители и учители от прогимназиален етап.

    Урокът започна с математическа диктовка, с която учениците се справиха бързо и вярно. В часа се поддържаше стегнато темпо, което допринесе за решаването на много и разнообразни задачи. Имаше текстови задачи, геометрични задачи, числени изрази със и без скоби, включващи учените алгебрични действия. На задачите от деление учениците излизаха на дъската и демонстрираха знания за проверка на действие деление с умножение. Двама ученици представиха по различен начин условието на текстова задача - изиграха го като истински артисти. Това засили интереса на учениците и се справиха бързо и вярно. За по-правилното пресмятане на друга текстова задача допринесе практическото представяне на условието, в което имаше хумористична уловка. Две от задачите имаха състезателен характер. Класът беше разделен на два отбора, като всеки от тях имаше капитан. При първата задача всеки отбор трябваше да раздели 20 геометрични фигури на 10 деца поравно. Втората задача се решаваше за време и вярно от капитаните. Това даваше право на отборите да подреждат пъзели на думи, на които обясняваха значението.

    Така неусетно часът завърши и всички бяха удовлетворени от участието си.

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.