Новини

  Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно, 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите "Закрила на детето" в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.
  На 20 декември 2022 г. с учениците от I, II и III клас в ОУ „Васил Левски“ – село Борима, се проведе проектна дейност „Коледна работилница“. Предварително бяха подготвени материалите, с които ще се изработят различни коледни предмети. Учениците се забавляваха изключително много и работиха усърдно. Първо се започна с изработването на автентични сурвачки. Всички донесоха материали от вкъщи, за които бяха се потрудили родителите. Всяко дете влагаше своите виждания и умения, за да направи своята сурвачка по-интересна и по-различна от другите. Работата на малките трудолюбиви „джуджета“ продължи с направата на коледни картички. За тях бяха подготвени различни шаблони, които…
  На 13.12.2022 г. с учениците от 5 клас беше проведен от г-жа Стефка Колева открит иновативен STEM урок по география на тема „Неспокойната Земя“. Присъстваха учители и родители на петокласници. STEM обучението позволява на учениците да преминат отвъд придобиването на теоретични знания и да се насочат към практическото прилагане на наученото. Вземат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си и да изготвят проекти, насочени към опознаване на света около тях. Основната цел на урока беше учениците да усвоят материала за вътрешните земни сили - вулкани, земетресения и движение на литосферни плочи чрез различни дейности. Петокласниците с много старание…
  На 12.12.2022 г. в 4 клас по плана за квалификационната дейност в училище през учебната 2022 – 2023 година, се проведе открит урок по български език на тема: „Сложни думи, антоними. Тълковен речник. Обобщение“ с преподавател Веселина Йонкова – учител в начален етап. Въпреки крехкия опит (1 година), г-жа Йонкова изнесе един добре обмислен и стегнат урок. Часът започна с проверка на домашната работа. В основната част на урока кратко се припомни как се образуват сложни думи, кои думи се наричат антоними и понятието „тълковен речник“ и това, с което той ни помага. Учениците затвърдиха знанията си като изпълниха упражненията…
  На 22.11.2022 година в пети клас г-жа Милена Антонова проведе един по-различен урок по литература. На него присъстваха гости от училището – г-жа Елмира Иванова – старши учител в група за ЦО, Зорница Стоянова – учител в прогимназиален етап, Стефка Колева – старши учител в прогимназиален етап, Веселина Йонкова – учител на 4 клас и родители. Урокът започна с представяне от всеки ученик на любим приказен герой, когото другите ученици трябваше да разпознаят. Най-атрактивна беше Дария Василева в ролята на Спящата красавица. Голям интерес предизвика играта „Познай кой съм?“. Учениците трябваше да разпознаят герой, изваден от „вълшебната кутия“ и да…
  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.