Проект по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” - Електронен дневник.

    Проект по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище" - Електронен дневник - 2010 г. Предоставени от МОМН 10 компютъра за въвеждане на електронен дневник.

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.