НП "Оптимизация на училищната мрежа", мярка "Без свободен час", 2009 г.

    По Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", мярка "Без свободен час" – 1254 лв. 2009 г.

    Проекти

    © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.