НП "Училището - територия на учениците" за извънкласна дейност

    По Национална програма "Училището - територия на учениците" за извънкласна дейност - "Празниците - мост между етноси и култури в живота и на сцената". Учениците се запознаха с всички празници и традиции, култура и език на трите етноса - български, турски и ромски. Отпуснатите средства са 4000 лв. 2007 г.

    Проекти

    © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.