Проект на Община Троян за оптимизация на училищната мрежа за подмяна на дограмата на двете сгради, 2007 г.

    Проект на Община Троян за оптимизация на училищната мрежа за подмяна на дограмата на двете сгради – 130 000 лв., 2007 г.

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.